Bưu điện Chợ Gát

  • Mã bưu điện: 512850
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Gát
  • Địa chỉ: Thôn 1 Đức Phú, Xã Đức Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 02323670005