Bưu điện Chí Linh

  • Mã bưu điện: 792810
  • Bưu cục: Bưu điện Chí Linh
  • Địa chỉ: Sô´59c, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.594600