Bưu điện KHL Bà Rịa

  • Mã bưu điện: 795291
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Bà Rịa
  • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: 02543.825826