Bưu điện Cây Dầu

  • Mã bưu điện: 715000
  • Bưu cục: Bưu điện Cây Dầu
  • Địa chỉ: Đường Số 400, Phường Tân Phú, Quận 9
  • Điện thoại: 02837251844