Bưu điện Bến Thành

  • Mã bưu điện: 710100
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Thành
  • Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Điện thoại: 02838295536