Bưu điện Cát Minh

  • Mã bưu điện: 592520
  • Bưu cục: Bưu điện Cát Minh
  • Địa chỉ: Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563854100