Bưu điện Cát Lái

  • Mã bưu điện: 714100
  • Bưu cục: Bưu điện Cát Lái
  • Địa chỉ: Hẻm 393, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2
  • Điện thoại: 02837423322