Bưu điện Trường Thạnh

  • Mã bưu điện: 716323
  • Bưu cục: Bưu điện Trường Thạnh
  • Địa chỉ: Sô´416/12, Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9
  • Điện thoại: 02837301566