Bưu điện Bù Đốp GD

  • Mã bưu điện: 833600
  • Bưu cục: Bưu điện Bù Đốp GD
  • Địa chỉ: Sô´145, Đường DT 759B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp
  • Điện thoại: 02713563446