Bưu điện văn hóa xã Hưng Phước 2 VHX

  • Mã bưu điện: 833601
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Phước 2 VHX
  • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp
  • Điện thoại: 02713520111