Bưu điện Bình Độ

  • Mã bưu điện: 243690
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Độ
  • Địa chỉ: Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053887713