Bưu điện văn hóa xã Tân Lang

  • Mã bưu điện: 242720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lang
  • Địa chỉ: Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: 02053880466