Bưu điện Bến Cầu

  • Mã bưu điện: 842900
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Cầu
  • Địa chỉ: Sô´429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
  • Điện thoại: 02763876452