Bưu điện Bán hàng lưu niệm Sài Gòn

  • Mã bưu điện: 710229
  • Bưu cục: Bưu điện Bán hàng lưu niệm Sài Gòn
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Điện thoại: 02838271259