Bưu điện Bà Hạt

  • Mã bưu điện: 742000
  • Bưu cục: Bưu điện Bà Hạt
  • Địa chỉ: Sô´196, Đường Bà Hạt, Phường Số 9, Quận 10
  • Điện thoại: 02839273324