Bưu điện 5 Tầng

  • Mã bưu điện: 792001
  • Bưu cục: Bưu điện 5 Tầng
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.545800