VNPOST Trảng Bàng, Tây Ninh

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Trảng Bàng, Tây Ninh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Bưu điện Trảng Bàng, Bưu điện Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Bưu điện Linh Trung III, Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc, Bưu điện văn hóa xã Lộc Hưng, Bưu điện văn hóa xã Đôn Thuận, Bưu điện văn hóa xã Gia Bình, Bưu điện văn hóa xã An Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu, Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ, Bưu điện văn hóa xã Hưng Thuận, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trảng Bàng, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Trảng Bàng

Bưu điện Trảng Bàng

 • Mã bưu điện: 843300
 • Bưu cục: Bưu điện Trảng Bàng
 • Địa chỉ: Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763883666

Bưu điện Khu Công Nghiệp Trảng Bàng

 • Mã bưu điện: 843440
 • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Trảng Bàng
 • Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763896779

Bưu điện Linh Trung III

 • Mã bưu điện: 843461
 • Bưu cục: Bưu điện Linh Trung III
 • Địa chỉ: Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763897996

Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc

 • Mã bưu điện: 843330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc
 • Địa chỉ: Ấp Lộc Trác, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763882999

Bưu điện văn hóa xã Lộc Hưng

 • Mã bưu điện: 843340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Hưng
 • Địa chỉ: Ấp Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763881234

Bưu điện văn hóa xã Đôn Thuận

 • Mã bưu điện: 843360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đôn Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Sóc Lào, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763889400

Bưu điện văn hóa xã Gia Bình

 • Mã bưu điện: 843390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Bình
 • Địa chỉ: Sô´485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763882222

Bưu điện văn hóa xã An Hòa

 • Mã bưu điện: 843370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hòa
 • Địa chỉ: Sô´205, Ấp An Quới, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763882700

Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu

 • Mã bưu điện: 843420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu
 • Địa chỉ: Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763889777

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 843430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763580366

Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ

 • Mã bưu điện: 843400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Chỉ
 • Địa chỉ: Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763889333

Bưu điện văn hóa xã Hưng Thuận

 • Mã bưu điện: 843470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763888111

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trảng Bàng

 • Mã bưu điện: 843320
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trảng Bàng
 • Địa chỉ: Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763882700

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Trảng Bàng

 • Mã bưu điện: 843328
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Trảng Bàng
 • Địa chỉ: Sô´146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng
 • Điện thoại: 02763880306