VNPOST Tân Uyên, Lai Châu

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Tân Uyên, Lai Châu cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Tân Uyên, Lai Châu. Bưu điện Tân Uyên, Bưu điện văn hóa xã Pắcta, Bưu điện văn hóa xã Hố Mít, Bưu điện văn hóa xã Thân Thuộc, Bưu điện văn hóa xã Nậm Cần, Bưu điện văn hóa xã Nậm Sỏ, Bưu điện văn hóa xã Phúc Khoa, Hòm thư Công cộng Mường Khoa, Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít, Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng, Bưu cục văn phòng BĐH Tân Uyên

Bưu điện Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 393600
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 02133787789

Bưu điện văn hóa xã Pắcta

 • Mã bưu điện: 393710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pắcta
 • Địa chỉ: Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 0947908605

Bưu điện văn hóa xã Hố Mít

 • Mã bưu điện: 393780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hố Mít
 • Địa chỉ: Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 0975541446

Bưu điện văn hóa xã Thân Thuộc

 • Mã bưu điện: 393810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thân Thuộc
 • Địa chỉ: Thôn Phiêng Phát 1, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 0976285050

Bưu điện văn hóa xã Nậm Cần

 • Mã bưu điện: 393660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Cần
 • Địa chỉ: Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 0915618080

Bưu điện văn hóa xã Nậm Sỏ

 • Mã bưu điện: 393680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Sỏ
 • Địa chỉ: Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 0949461002

Bưu điện văn hóa xã Phúc Khoa

 • Mã bưu điện: 393730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Khoa
 • Địa chỉ: Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 0869927995

Hòm thư Công cộng Mường Khoa

 • Mã bưu điện: 393630
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mường Khoa
 • Địa chỉ: Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 786905

Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít

 • Mã bưu điện: 393765
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít
 • Địa chỉ: Thôn Sài Lương, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng

 • Mã bưu điện: 393852
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng
 • Địa chỉ: Bản Phiêng phát 1, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Tân Uyên

 • Mã bưu điện: 393621
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Tân Uyên
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
 • Điện thoại: 3787969