VNPOST Quận 1, Hồ Chí Minh

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Quận 1, Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Quận 1, Hồ Chí Minh. Bưu điện Giao dịch Sài Gòn, Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Bưu điện Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn, Bưu điện [EMS] Lãnh sự quán Mỹ, Bưu điện KHL Sài Gòn, Bưu điện Bán hàng lưu niệm Sài Gòn, Bưu điện Đinh Tiên Hoàng, Bưu điện KHL EMS Quận 1, Bưu điện Lãnh sự quán Mỹ MN, Bưu điện Đa Kao, Bưu điện Tân Định, Bưu điện HCC Sài Gòn, Bưu điện Bến Thành, Bưu điện [EMS] Nguyễn Công Trứ, Bưu điện EMS – Nguyễn Trãi-Bộ Công An, Bưu điện KHL Ngô Sỹ Sơn (EMS), Bưu điện [EMS] Nguyễn Thái Học, Bưu điện Lê Thị Hồng Gấm, Bưu điện Trần Hưng Đạo, Bưu cục Phát hành Báo chí Báo chí 2, Hòm thư Công cộng SG12, Hòm thư Công cộng SG11, Bưu cục văn phòng VP BĐTP HCM, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Sài Gòn

Bưu điện Giao dịch Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 700000
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: 02838221677

Bưu điện TP Hồ Chí Minh

 • Mã bưu điện: 700900
 • Bưu cục: Bưu điện TP Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Sô´230, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: 02838249479

Bưu điện Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 710234
 • Bưu cục: Bưu điện Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´117-119, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: 02838251636

Bưu điện [EMS] Lãnh sự quán Mỹ

 • Mã bưu điện: 710228
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Lãnh sự quán Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: 02838250938

Bưu điện KHL Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 710235
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´125, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: 02838251638

Bưu điện Bán hàng lưu niệm Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 710229
 • Bưu cục: Bưu điện Bán hàng lưu niệm Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: 02838271259

Bưu điện Đinh Tiên Hoàng

 • Mã bưu điện: 710548
 • Bưu cục: Bưu điện Đinh Tiên Hoàng
 • Địa chỉ: Sô´18, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
 • Điện thoại: 02835282829

Bưu điện KHL EMS Quận 1

 • Mã bưu điện: 710549
 • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS Quận 1
 • Địa chỉ: Sô´75/2, Đường Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1
 • Điện thoại: 02838498495

Bưu điện Lãnh sự quán Mỹ MN

 • Mã bưu điện: 710551
 • Bưu cục: Bưu điện Lãnh sự quán Mỹ MN
 • Địa chỉ: Sô´7, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
 • Điện thoại:

Bưu điện Đa Kao

 • Mã bưu điện: 710700
 • Bưu cục: Bưu điện Đa Kao
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
 • Điện thoại: 02838483625

Bưu điện Tân Định

 • Mã bưu điện: 710880
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Định
 • Địa chỉ: Sô´230, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
 • Điện thoại: 02838295879

Bưu điện HCC Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 710236
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´230, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
 • Điện thoại: 02838277667

Bưu điện Bến Thành

 • Mã bưu điện: 710100
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Thành
 • Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
 • Điện thoại: 02838295536

Bưu điện [EMS] Nguyễn Công Trứ

 • Mã bưu điện: 702003
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Nguyễn Công Trứ
 • Địa chỉ: Sô´216, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • Điện thoại: ‎02838216658

Bưu điện EMS – Nguyễn Trãi-Bộ Công An

 • Mã bưu điện: 711642
 • Bưu cục: Bưu điện EMS – Nguyễn Trãi-Bộ Công An
 • Địa chỉ: Sô´335, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 • Điện thoại: 0943613308

Bưu điện KHL Ngô Sỹ Sơn (EMS)

 • Mã bưu điện: 712170
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Ngô Sỹ Sơn (EMS)
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
 • Điện thoại:

Bưu điện [EMS] Nguyễn Thái Học

 • Mã bưu điện: 712162
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Nguyễn Thái Học
 • Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
 • Điện thoại: 02839144601

Bưu điện Lê Thị Hồng Gấm

 • Mã bưu điện: 712163
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Thị Hồng Gấm
 • Địa chỉ: Sô´150, Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
 • Điện thoại: 02838214119

Bưu điện Trần Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 710400
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Sô´447B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
 • Điện thoại: 02838365440

Bưu cục Phát hành Báo chí Báo chí 2

 • Mã bưu điện: 700993
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Báo chí 2
 • Địa chỉ: Sô´345/13A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng SG12

 • Mã bưu điện: 710005
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng SG12
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng SG11

 • Mã bưu điện: 710006
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng SG11
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP HCM

 • Mã bưu điện: 710550
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP HCM
 • Địa chỉ: Sô´125, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 710560
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´125, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • Điện thoại: