Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Xuyên Mộc

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm: Bưu điện Xuyên Mộc, Bưu điện TMĐT Xuyên Mộc, Bưu điện Bình Châu, Bưu điện Hòa Hiệp, Bưu điện Bàu Lâm, Bưu điện Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Bông Trang, Bưu điện văn hóa xã Bưng Riềng, Bưu điện văn hóa xã Hòa Hội, Bưu điện văn hóa xã Xuyên Mộc, Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Hưng, Bưu điện văn hóa xã Phước Tân, Bưu điện văn hóa xã Phước Thuận, Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Xã Phước Tân, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Xuyên Mộc, Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm, Bưu cục văn phòng VP BĐH Xuyên Mộc

Bưu điện Xuyên Mộc

 • Mã bưu điện: 794800
 • Bưu cục: Bưu điện Xuyên Mộc
 • Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543874095

Bưu điện TMĐT Xuyên Mộc

 • Mã bưu điện: 794812
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Xuyên Mộc
 • Địa chỉ: Sô´250, Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543874095

Bưu điện Bình Châu

 • Mã bưu điện: 795010
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Châu
 • Địa chỉ: Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.871100

Bưu điện Hòa Hiệp

 • Mã bưu điện: 794870
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.877101

Bưu điện Bàu Lâm

 • Mã bưu điện: 794940
 • Bưu cục: Bưu điện Bàu Lâm
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.879100

Bưu điện Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 794910
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Bình
 • Địa chỉ: Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.872101

Bưu điện văn hóa xã Bông Trang

 • Mã bưu điện: 794990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bông Trang
 • Địa chỉ: Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.878240

Bưu điện văn hóa xã Bưng Riềng

 • Mã bưu điện: 795000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bưng Riềng
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.871100

Bưu điện văn hóa xã Hòa Hội

 • Mã bưu điện: 794850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Hội
 • Địa chỉ: Ấp 03, Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.875751

Bưu điện văn hóa xã Xuyên Mộc

 • Mã bưu điện: 794830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuyên Mộc
 • Địa chỉ: Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.875400

Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Hưng

 • Mã bưu điện: 794930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Hưng
 • Địa chỉ: Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.797115

Bưu điện văn hóa xã Phước Tân

 • Mã bưu điện: 794890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Tân
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.875401

Bưu điện văn hóa xã Phước Thuận

 • Mã bưu điện: 794970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.781329

Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Xã Phước Tân

 • Mã bưu điện: 794901
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Xã Phước Tân
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543779525

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Xuyên Mộc

 • Mã bưu điện: 794820
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Xuyên Mộc
 • Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: 02543.874096

Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm

 • Mã bưu điện: 794967
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm
 • Địa chỉ: Ấp 4b, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Xuyên Mộc

 • Mã bưu điện: 794813
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Xuyên Mộc
 • Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
 • Điện thoại: