Bưu điện văn hóa xã VHX Nghĩa Thành

  • Mã bưu điện: 795420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Nghĩa Thành
  • Địa chỉ: Thôn Quãng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
  • Điện thoại: 02543.882346