Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Văn Bàn

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm: Bưu điện Văn Bàn, Bưu điện Tân An, Bưu điện Võ Lao, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ken, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy, Bưu điện văn hóa xã Tân Thượng, Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Thượng, Bưu điện văn hóa xã Nậm Dạng, Bưu điện văn hóa xã Văn Sơn, Bưu điện văn hóa xã Nậm Mả, Bưu điện văn hóa xã Hòa Mạc, Bưu điện văn hóa xã Dần Thàng, Bưu điện văn hóa xã Nâm Xé, Bưu điện văn hóa xã Làng Giàng, Bưu điện văn hóa xã Minh Lương, Bưu điện văn hóa xã Thẩm Dương, Bưu điện văn hóa xã Dương Quỳ, Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Trung, Bưu điện văn hóa xã Liêm Phú, Bưu điện văn hóa xã Nậm Tha, Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Hạ, Bưu điện văn hóa xã Nậm Xây, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Bàn, Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng, Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng, Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày, Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn

Bưu điện Văn Bàn

 • Mã bưu điện: 334700
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Bàn
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 02143882102

Bưu điện Tân An

 • Mã bưu điện: 334994
 • Bưu cục: Bưu điện Tân An
 • Địa chỉ: Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 02143799456

Bưu điện Võ Lao

 • Mã bưu điện: 335120
 • Bưu cục: Bưu điện Võ Lao
 • Địa chỉ: Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 02143863689

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ken

 • Mã bưu điện: 334930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ken
 • Địa chỉ: Thôn Chiềng 3, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01233576934

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy

 • Mã bưu điện: 334880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0912277390

Bưu điện văn hóa xã Tân Thượng

 • Mã bưu điện: 334924
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Khe Tép, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 3715700

Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Thượng

 • Mã bưu điện: 334860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01259738539

Bưu điện văn hóa xã Nậm Dạng

 • Mã bưu điện: 334807
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Dạng
 • Địa chỉ: Thôn Nậm Kẹn, Xã Nậm Rạng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01256771031

Bưu điện văn hóa xã Văn Sơn

 • Mã bưu điện: 335030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Rong Bể, Xã Văn Sơn, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01657953885

Bưu điện văn hóa xã Nậm Mả

 • Mã bưu điện: 335023
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Mả
 • Địa chỉ: Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01652262902

Bưu điện văn hóa xã Hòa Mạc

 • Mã bưu điện: 335100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Mạc
 • Địa chỉ: Thôn Thái Hòa 6, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0914694365

Bưu điện văn hóa xã Dần Thàng

 • Mã bưu điện: 334780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dần Thàng
 • Địa chỉ: Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 3507157

Bưu điện văn hóa xã Nâm Xé

 • Mã bưu điện: 334740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nâm Xé
 • Địa chỉ: Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01299938326

Bưu điện văn hóa xã Làng Giàng

 • Mã bưu điện: 334810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Làng Giàng
 • Địa chỉ: Thôn Hô Phai, Xã Làng Ràng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01292805945

Bưu điện văn hóa xã Minh Lương

 • Mã bưu điện: 334750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Lương
 • Địa chỉ: Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0917335538

Bưu điện văn hóa xã Thẩm Dương

 • Mã bưu điện: 334770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thẩm Dương
 • Địa chỉ: Thôn Bản Thẳm, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0917799198

Bưu điện văn hóa xã Dương Quỳ

 • Mã bưu điện: 334830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Quỳ
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0941159622

Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Trung

 • Mã bưu điện: 335050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Trung
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Khánh Yên Trung, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01234504103

Bưu điện văn hóa xã Liêm Phú

 • Mã bưu điện: 334960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liêm Phú
 • Địa chỉ: Thôn Giằng, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01252960205

Bưu điện văn hóa xã Nậm Tha

 • Mã bưu điện: 335000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Tha
 • Địa chỉ: Thôn Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0918952126

Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Hạ

 • Mã bưu điện: 335070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Hạ
 • Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 0912053842

Bưu điện văn hóa xã Nậm Xây

 • Mã bưu điện: 334797
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Xây
 • Địa chỉ: Thôn Nà Hằm, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 01296551121

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Bàn

 • Mã bưu điện: 334730
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Bàn
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 02143882102

Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng

 • Mã bưu điện: 334925
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Khe Sóc, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng

 • Mã bưu điện: 334787
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng
 • Địa chỉ: Thôn Dần Thàng, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày

 • Mã bưu điện: 334728
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày
 • Địa chỉ: Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Cháy, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn

 • Mã bưu điện: 335180
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
 • Điện thoại: 02143882230

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN