Lào Cai

Bưu điện văn hóa xã Cam Cọn

Mã bưu điện: 335680 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Cọn Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 01664407341

Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn

Mã bưu điện: 335710 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn Địa chỉ: Thôn Bản Phịa 1, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 0918940443

Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh

Mã bưu điện: 335360 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh Địa chỉ: Thôn Trĩ Trong, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 0915268473

Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà

Mã bưu điện: 335629 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà Địa chỉ: Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên Điện thoại:

Bưu điện văn phòng VP BĐH Bảo Yên

Mã bưu điện: 335350 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên Điện thoại: …

Bưu điện Bảo Yên

Mã bưu điện: 335300 Bưu cục: Bưu điện Bảo Yên Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 02143876181

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thượng

Mã bưu điện: 335540 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thượng Địa chỉ: Thôn Làng Vành 4, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 0916958092

Bưu điện văn hóa xã Việt Tiến

Mã bưu điện: 335400 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Tiến Địa chỉ: Thôn Gia Thượng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 0912450378

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Đô

Mã bưu điện: 335457 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Đô Địa chỉ: Thôn Nà Đình, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên Điện thoại: 01205956920