Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Ba Bể

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Bưu điện Ba Bể, Bưu điện Vườn Quốc gia Ba Bể, Bưu điện Quảng Khê, Bưu điện Pù Mắt, Bưu điện văn hóa xã Phúc Lộc, Bưu điện văn hóa xã Hà Hiệu, Bưu điện văn hóa xã Bành Trạch, Bưu điện văn hóa xã Cao Trĩ, Bưu điện văn hóa xã Cao Thượng, Bưu điện văn hóa xã Nam Mẫu, Bưu điện văn hóa xã Khang Ninh, Bưu điện văn hóa xã Địa Linh, Bưu điện văn hóa xã Yến Dương, Bưu điện văn hóa xã Chu Hương, Bưu điện văn hóa xã Đồng Phúc, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phương, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Trĩ, Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo, Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể

Bưu điện Ba Bể

 • Mã bưu điện: 262700
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Bể
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093876101

Bưu điện Vườn Quốc gia Ba Bể

 • Mã bưu điện: 262934
 • Bưu cục: Bưu điện Vườn Quốc gia Ba Bể
 • Địa chỉ: Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894455

Bưu điện Quảng Khê

 • Mã bưu điện: 262990
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Khê
 • Địa chỉ: Thôn Chợ Lèng, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894062

Bưu điện Pù Mắt

 • Mã bưu điện: 262940
 • Bưu cục: Bưu điện Pù Mắt
 • Địa chỉ: Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093850326

Bưu điện văn hóa xã Phúc Lộc

 • Mã bưu điện: 262740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Phiêng Điểm, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093877242

Bưu điện văn hóa xã Hà Hiệu

 • Mã bưu điện: 262770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Hiệu
 • Địa chỉ: Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093877195

Bưu điện văn hóa xã Bành Trạch

 • Mã bưu điện: 262720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bành Trạch
 • Địa chỉ: Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093876177

Bưu điện văn hóa xã Cao Trĩ

 • Mã bưu điện: 262800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Trĩ
 • Địa chỉ: Thôn Bản Piềng 1, Xã Cao Trí, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894012

Bưu điện văn hóa xã Cao Thượng

 • Mã bưu điện: 262820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Tăng, Xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894003

Bưu điện văn hóa xã Nam Mẫu

 • Mã bưu điện: 262850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Mẫu
 • Địa chỉ: Thôn Bó Lù, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894032

Bưu điện văn hóa xã Khang Ninh

 • Mã bưu điện: 262920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khang Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894101

Bưu điện văn hóa xã Địa Linh

 • Mã bưu điện: 262870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Địa Linh
 • Địa chỉ: Thôn Nà Đúc 2, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 020933876310

Bưu điện văn hóa xã Yến Dương

 • Mã bưu điện: 262970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yến Dương
 • Địa chỉ: Thôn Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093876300

Bưu điện văn hóa xã Chu Hương

 • Mã bưu điện: 262941
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Hương
 • Địa chỉ: Thôn Bản Lùng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093850338

Bưu điện văn hóa xã Đồng Phúc

 • Mã bưu điện: 263054
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Tẩn Lượt, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894331

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phương

 • Mã bưu điện: 263010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phương
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Shiến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093850224

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Trĩ

 • Mã bưu điện: 263066
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Trĩ
 • Địa chỉ: Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: 02093894214

Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo

 • Mã bưu điện: 262905
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo
 • Địa chỉ: Thôn Nà Khuổi, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể

 • Mã bưu điện: 262810
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể
 • Điện thoại: