Thông tin bưu cục: Quận 10 – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Quận 10 tỉnh Hồ Chí Minh thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Quận 10, Bưu điện Phú Thọ, Bưu điện Ngô Quyền, Bưu điện Bà Hạt, Bưu điện Ngã Sáu Dân Chủ, Bưu điện Sư Vạn Hạnh, Bưu điện Hoà Hưng, Bưu điện Phú Thọ, Bưu điện Datapost Hcm, Bưu điện MTV In Tem, Bưu điện KHL Chợ Lớn 1, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh, Bưu cục Ngoại dịch Trung tâm Khai thác BCQT Miền Nam, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT TP.HCM, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh TC – EMS TP.HCM, Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh, Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh, Bưu cục văn phòng Data Post – HCM, Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Phú Thọ

Bưu điện Quận 10

 • Mã bưu điện: 740500
 • Bưu cục: Bưu điện Quận 10
 • Địa chỉ: Sô´157, Đường Lý Thái Tổ, Phường Số 9, Quận 10
 • Điện thoại: 02839270072

Bưu điện Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 741616
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Thọ
 • Địa chỉ: Sô´270 bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại:

Bưu điện Ngô Quyền

 • Mã bưu điện: 740100
 • Bưu cục: Bưu điện Ngô Quyền
 • Địa chỉ: Sô´237, Đường Ngô Quyền, Phường Số 6, Quận 10
 • Điện thoại: 02838532120

Bưu điện Bà Hạt

 • Mã bưu điện: 742000
 • Bưu cục: Bưu điện Bà Hạt
 • Địa chỉ: Sô´196, Đường Bà Hạt, Phường Số 9, Quận 10
 • Điện thoại: 02839273324

Bưu điện Ngã Sáu Dân Chủ

 • Mã bưu điện: 740300
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Sáu Dân Chủ
 • Địa chỉ: Sô´1E, Đường 3 Tháng 2, Phường Số 11, Quận 10
 • Điện thoại: 02838398691

Bưu điện Sư Vạn Hạnh

 • Mã bưu điện: 740310
 • Bưu cục: Bưu điện Sư Vạn Hạnh
 • Địa chỉ: Sô´784, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Số 12, Quận 10
 • Điện thoại: 02838632572

Bưu điện Hoà Hưng

 • Mã bưu điện: 740200
 • Bưu cục: Bưu điện Hoà Hưng
 • Địa chỉ: Sô´411, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 13, Quận 10
 • Điện thoại: 02838631278

Bưu điện Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 740030
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Thọ
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838650540

Bưu điện Datapost Hcm

 • Mã bưu điện: 740010
 • Bưu cục: Bưu điện Datapost Hcm
 • Địa chỉ: Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838649205

Bưu điện MTV In Tem

 • Mã bưu điện: 740270
 • Bưu cục: Bưu điện MTV In Tem
 • Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Chợ Lớn 1

 • Mã bưu điện: 740165
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Chợ Lớn 1
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838653868

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh

 • Mã bưu điện: 700940
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh
 • Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838650452

Bưu cục Ngoại dịch Trung tâm Khai thác BCQT Miền Nam

 • Mã bưu điện: 700955
 • Bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch Trung tâm Khai thác BCQT Miền Nam
 • Địa chỉ: 270 Bis Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM, Quận 10
 • Điện thoại: 02838650456

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT TP.HCM

 • Mã bưu điện: 700920
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT TP.HCM
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838647864

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh TC – EMS TP.HCM

 • Mã bưu điện: 700959
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh TC – EMS TP.HCM
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838649397

Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh

 • Mã bưu điện: 700958
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838649774

Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh

 • Mã bưu điện: 742610
 • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838659219

Bưu cục văn phòng Data Post – HCM

 • Mã bưu điện: 700930
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Data Post – HCM
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại: 02838649205

Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC

 • Mã bưu điện: 742615
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC
 • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Phú Thọ

 • Mã bưu điện: 740161
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Phú Thọ
 • Địa chỉ: Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’