Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá

  • Mã bưu điện: 131514
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá
  • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: