Hòm thư Công cộng Trùng Khánh

  • Mã bưu điện: 242638
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trùng Khánh
  • Địa chỉ: Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: