Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo

  • Mã bưu điện: 262905
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo
  • Địa chỉ: Thôn Nà Khuổi, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: