Hòm thư Công cộng Cổng Bưu Điện Côn Đảo

  • Mã bưu điện: 794342
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cổng Bưu Điện Côn Đảo
  • Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
  • Điện thoại: