Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Ban Quản Lý Cảng Bến Đầm

  • Mã bưu điện: 794341
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Ban Quản Lý Cảng Bến Đầm
  • Địa chỉ: Sô´Khu 3, Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
  • Điện thoại: