Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo

  • Mã bưu điện: 793541
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 17B Trần Hưng Đạo
  • Địa chỉ: Sô´17B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: