Hệ thống bưu điện Lục Nam, Bắc Giang

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang, bao gồm: Bưu điện Lục Nam, Bưu điện Suối Mỡ, Bưu điện Chợ Sàn, Bưu điện văn hóa xã Thị Trấn Lục Nam, Bưu điện văn hóa xã Trường Giang, Bưu điện văn hóa xã Tiên Nha, Bưu điện văn hóa xã Tiên Hưng, Bưu điện văn hóa xã Cương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Đông Phú, Bưu điện văn hóa xã Đông Hưng, Bưu điện văn hóa xã Tam Dị, Bưu điện văn hóa xã Bảo Sơn, Bưu điện văn hóa xã Bảo Đài, Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm, Bưu điện văn hóa xã Phương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Chu Điện, Bưu điện văn hóa xã Lan Mẫu, Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Khám Lạng, Bưu điện văn hóa xã Bắc Lũng, Bưu điện văn hóa xã Vũ Xá, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lý, Bưu điện văn hóa xã Đan Hội, Bưu điện văn hóa xã Huyền Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh, Bưu điện văn hóa xã Trường Sơn, Bưu điện văn hóa xã Bình Sơn, Bưu điện văn hóa xã Đồng Đỉnh, Bưu điện văn hóa xã Lục Sơn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Nam, Bưu cục văn phòng VP BĐH Lục Nam

Bưu điện Lục Nam

 • Mã bưu điện: 231800
 • Bưu cục: Bưu điện Lục Nam
 • Địa chỉ: Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884234

Bưu điện Suối Mỡ

 • Mã bưu điện: 232060
 • Bưu cục: Bưu điện Suối Mỡ
 • Địa chỉ: Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043893002

Bưu điện Chợ Sàn

 • Mã bưu điện: 232020
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sàn
 • Địa chỉ: Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885101

Bưu điện văn hóa xã Thị Trấn Lục Nam

 • Mã bưu điện: 232030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thị Trấn Lục Nam
 • Địa chỉ: Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884970

Bưu điện văn hóa xã Trường Giang

 • Mã bưu điện: 232100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Giang
 • Địa chỉ: Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043893140

Bưu điện văn hóa xã Tiên Nha

 • Mã bưu điện: 231840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Nha
 • Địa chỉ: Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884914

Bưu điện văn hóa xã Tiên Hưng

 • Mã bưu điện: 231820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884357

Bưu điện văn hóa xã Cương Sơn

 • Mã bưu điện: 232040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cương Sơn
 • Địa chỉ: Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884400

Bưu điện văn hóa xã Đông Phú

 • Mã bưu điện: 231850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Phú
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884293

Bưu điện văn hóa xã Đông Hưng

 • Mã bưu điện: 231880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884913

Bưu điện văn hóa xã Tam Dị

 • Mã bưu điện: 231920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Dị
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884020

Bưu điện văn hóa xã Bảo Sơn

 • Mã bưu điện: 231970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884822

Bưu điện văn hóa xã Bảo Đài

 • Mã bưu điện: 231950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Đài
 • Địa chỉ: Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885237

Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm

 • Mã bưu điện: 231990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884911

Bưu điện văn hóa xã Phương Sơn

 • Mã bưu điện: 232021
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043693030

Bưu điện văn hóa xã Chu Điện

 • Mã bưu điện: 232000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Điện
 • Địa chỉ: Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885264

Bưu điện văn hóa xã Lan Mẫu

 • Mã bưu điện: 232160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lan Mẫu
 • Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885237

Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn

 • Mã bưu điện: 232130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885277

Bưu điện văn hóa xã Khám Lạng

 • Mã bưu điện: 232110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khám Lạng
 • Địa chỉ: Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884912

Bưu điện văn hóa xã Bắc Lũng

 • Mã bưu điện: 232200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Lũng
 • Địa chỉ: Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885076

Bưu điện văn hóa xã Vũ Xá

 • Mã bưu điện: 232300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Xá
 • Địa chỉ: Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885900

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lý

 • Mã bưu điện: 232320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lý
 • Địa chỉ: Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885001

Bưu điện văn hóa xã Đan Hội

 • Mã bưu điện: 232350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đan Hội
 • Địa chỉ: Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043885075

Bưu điện văn hóa xã Huyền Sơn

 • Mã bưu điện: 232170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huyền Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043893192

Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh

 • Mã bưu điện: 232210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh
 • Địa chỉ: Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043893077

Bưu điện văn hóa xã Trường Sơn

 • Mã bưu điện: 232230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043694437

Bưu điện văn hóa xã Bình Sơn

 • Mã bưu điện: 232250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043893078

Bưu điện văn hóa xã Đồng Đỉnh

 • Mã bưu điện: 232251
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Đỉnh
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043694118

Bưu điện văn hóa xã Lục Sơn

 • Mã bưu điện: 232280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lục Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043694002

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Nam

 • Mã bưu điện: 231810
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Nam
 • Địa chỉ: Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại: 02043884234

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lục Nam

 • Mã bưu điện: 231812
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lục Nam
 • Địa chỉ: Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN