Quy đổi từ Năm sang Mili giây (year → ms)

năm
mili giây

⚡ Năm

1 năm sẽ có bao nhiêu quý, tuần, ngày?

Một năm có 365 ngày

Theo như lịch thì thông thường 1 năm sẽ có 365 ngày, riêng với năm nhuận thì sẽ nhiều hơn năm không nhuận 1 ngày là 366. Vậy kết luận trong sự vận động của thời gian chúng ta có 2 loại năm là 1 năm không nhuận và năm nhuận. 

Một năm có bao nhiêu tuần?

Một đơn vị đo thời gian khác tính trong khoảng thời gian nhiều hơn ngày đó là tuần. 1 tuần được quy định là 7 ngày bắt đầu từ thứ 2 đến hết ngày chủ nhật. 

Vì vậy, nếu tính 1 năm có bao nhiêu tuần (đối với năm không nhuận) cũng sẽ rất đơn giản. Dựa theo quy ước 1 tuần = 7 ngày thì, 1 năm có 365 ngày sẽ tương đương với 52 tuần 2 ngày.

⚡ Mili giây

Một mili giây (cách ghép của mili và giây; ký hiệu: ms) là một phần một nghìn (0,001 hay 10−3 hay 1/1000) của một giây. 

Đơn vị mili giây là đơn vị nhỏ sau giây và rất ít khi được sử dụng để tính toán, chính vì vậy mà khi được ai đó hỏi rằng 1 giây bằng bao nhiêu mili giây? thì chúng ta thường khá lúng túng. 

1 Mili giây = 0.001 Giây

Quy đổi từ Năm sang Mili giây (year → ms)

1 năm bằng bao nhiêu mili giây ? Công cụ quy đổi từ Năm ra Mili giây (year → ms) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị có ngay kết quả & công thức cách đổi

Xem thêm: