Quy đổi từ Milimét sang Pixel (mm → px)

milimét
pixel

⚡ Milimét

Mi li mét hay còn được ký hiệu là mm, đây là một đơn vị đo độ dài thường gặp trong toán học và cả trong đời sống. 

Milimet (ký hiệu mm) được biết đến là đơn vị đo độ dài, khoảng cách bằng 1/1000 mét.

Cụ thể, trong hệ đo lường quốc tế, mm chính là đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản nhất là mét dựa trên định nghĩa trên.

Trong đó, chữ mili (viết tắt là m) thường sẽ viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lượng quốc tế, nhằm ám chỉ rằng đơn vị này sẽ được chia cho 1000 lần.

⚡ Pixel

Pixel là một đơn vị rất thông dụng trên các màn hình các loại thiết bị điện tử, cũng là một đơn vị đo lường thường được sử dụng trong thiết kế đồ họa và web, tương đương với khoảng 1⁄96 inch (0,26 mm).

1 px bằng bao nhiêu cm

Đáp án là : 1px = 0.026458333 cm

1 cm bằng bao nhiêu px

Đáp án là : 1cm = 37.795275591 px

Quy đổi từ Milimét sang Pixel (mm → px)

1 mm bằng bao nhiêu px ? Công cụ quy đổi từ Milimét ra Pixel (mm → px) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị có ngay kết quả & công thức cách đổi

Xem thêm: