Quy đổi từ Đề-ca-mét sang Pixel (dam → px)

Đề-ca-mét
pixel

⚡ Đề-ca-mét

Hiện nay, việc đổi đơn vị thuộc bảng đơn vị đo độ dài không quá khó. Các bạn chỉ cần ghi nhớ các đơn vị theo thứ tự sau để xác định độ lớn của độ dài: km > hm > dam > m > dm > cm > mm. 

Đề-ca-mét: là một đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là dam.

1dam=10m1dam=10m

 

⚡ Pixel

Pixel là một đơn vị rất thông dụng trên các màn hình các loại thiết bị điện tử, cũng là một đơn vị đo lường thường được sử dụng trong thiết kế đồ họa và web, tương đương với khoảng 1⁄96 inch (0,26 mm).

1 px bằng bao nhiêu cm

Đáp án là : 1px = 0.026458333 cm

1 cm bằng bao nhiêu px

Đáp án là : 1cm = 37.795275591 px

Quy đổi từ Đề-ca-mét sang Pixel (dam → px)

1 dam bằng bao nhiêu px ? Công cụ quy đổi từ Đề-ca-mét ra Pixel (dam → px) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị có ngay kết quả & công thức cách đổi

Xem thêm: