Địa chỉ bưu điện tại Hải Hậu, Nam Định

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định: Bưu điện Hải Hậu, Bưu điện Hải Hà, Bưu điện Hải Hùng, Bưu điện Thượng Trại, Bưu điện Chợ Cồn, Bưu điện Hải Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Hải Hà, Bưu điện văn hóa xã Hải Phúc, Bưu điện văn hóa xã Hải Nam, Bưu điện văn hóa xã Hải Vân, Bưu điện văn hóa xã Hải Hưng, Bưu điện văn hóa xã Hải Bắc, Bưu điện văn hóa xã Hải Trung, Bưu điện văn hóa xã Hải Anh, Bưu điện văn hóa xã Hải Minh, Bưu điện văn hóa xã Hải Phương, Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh, Bưu điện văn hóa xã Hải Lộc, Bưu điện văn hóa xã Hải Long, Bưu điện văn hóa xã Hải Quang, Bưu điện văn hóa xã Hải Đường, Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hải Tân, Bưu điện văn hóa xã Hải An, Bưu điện văn hóa xã Hải Phong, Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn, Bưu điện văn hóa xã Hải Tây, Bưu điện văn hóa xã Hải Lý, Bưu điện văn hóa xã Hải Cường, Bưu điện văn hóa xã Hải Phú, Bưu điện văn hóa xã Hải Giang, Bưu điện văn hóa xã Hải Ninh, Bưu điện văn hóa xã Hải Xuân, Bưu điện văn hóa xã Hải Chính, Bưu điện văn hóa xã Hải Châu, Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa, Bưu điện văn hóa xã Hải Triều, Bưu điện văn hóa xã Hải Đông, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hải Hậu, Bưu cục văn phòng Hải Hậu

Bưu điện Hải Hậu

 • Mã bưu điện: 428200
 • Bưu cục: Bưu điện Hải Hậu
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 02283877101

Bưu điện Hải Hà

 • Mã bưu điện: 428240
 • Bưu cục: Bưu điện Hải Hà
 • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 02283877690

Bưu điện Hải Hùng

 • Mã bưu điện: 428420
 • Bưu cục: Bưu điện Hải Hùng
 • Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: ‎02283877691

Bưu điện Thượng Trại

 • Mã bưu điện: 428570
 • Bưu cục: Bưu điện Thượng Trại
 • Địa chỉ: Thôn Phúc Hải, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 02283874447

Bưu điện Chợ Cồn

 • Mã bưu điện: 428970
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Cồn
 • Địa chỉ: Khu 4a, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 02283789899

Bưu điện Hải Thịnh

 • Mã bưu điện: 428670
 • Bưu cục: Bưu điện Hải Thịnh
 • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 02283876101

Bưu điện văn hóa xã Hải Hà

 • Mã bưu điện: 428241
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hà
 • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0916707105

Bưu điện văn hóa xã Hải Phúc

 • Mã bưu điện: 428280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phúc
 • Địa chỉ: Xóm 14, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0913738119

Bưu điện văn hóa xã Hải Nam

 • Mã bưu điện: 428310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Nam
 • Địa chỉ: Thôn Hội Khê, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0915427068

Bưu điện văn hóa xã Hải Vân

 • Mã bưu điện: 428320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Vân
 • Địa chỉ: Đội Số 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0942122481

Bưu điện văn hóa xã Hải Hưng

 • Mã bưu điện: 428340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hưng
 • Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 877515

Bưu điện văn hóa xã Hải Bắc

 • Mã bưu điện: 428370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Bắc
 • Địa chỉ: Đội Số 9, Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0886718719

Bưu điện văn hóa xã Hải Trung

 • Mã bưu điện: 428390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Trung
 • Địa chỉ: Đội Số 14, Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 01299576889

Bưu điện văn hóa xã Hải Anh

 • Mã bưu điện: 428421
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Anh
 • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0912617266

Bưu điện văn hóa xã Hải Minh

 • Mã bưu điện: 428460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Minh
 • Địa chỉ: Xóm 9, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 01696101392

Bưu điện văn hóa xã Hải Phương

 • Mã bưu điện: 429030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phương
 • Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0914265207

Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh

 • Mã bưu điện: 428220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh
 • Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0948077778

Bưu điện văn hóa xã Hải Lộc

 • Mã bưu điện: 428260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lộc
 • Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0914502286

Bưu điện văn hóa xã Hải Long

 • Mã bưu điện: 428540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Long
 • Địa chỉ: Đội 10, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0915188089

Bưu điện văn hóa xã Hải Quang

 • Mã bưu điện: 429000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Quang
 • Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0916660981

Bưu điện văn hóa xã Hải Đường

 • Mã bưu điện: 428500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Đường
 • Địa chỉ: Xóm 8a, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0946627741

Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn

 • Mã bưu điện: 428910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0912275669

Bưu điện văn hóa xã Hải Tân

 • Mã bưu điện: 428880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tân
 • Địa chỉ: Đội 3, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 01234654169

Bưu điện văn hóa xã Hải An

 • Mã bưu điện: 428600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải An
 • Địa chỉ: Thôn An Đạo, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0918430703

Bưu điện văn hóa xã Hải Phong

 • Mã bưu điện: 428571
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phong
 • Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0946727613

Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn

 • Mã bưu điện: 428580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn
 • Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0915188089

Bưu điện văn hóa xã Hải Tây

 • Mã bưu điện: 428850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tây
 • Địa chỉ: Đội 12, Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 01693276088

Bưu điện văn hóa xã Hải Lý

 • Mã bưu điện: 428790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lý
 • Địa chỉ: Xóm Văn Lý, Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0979487813

Bưu điện văn hóa xã Hải Cường

 • Mã bưu điện: 428930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Cường
 • Địa chỉ: Thôn Trung Trại, Xã Hải Cường , Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0979102949

Bưu điện văn hóa xã Hải Phú

 • Mã bưu điện: 428940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phú
 • Địa chỉ: Đội 16, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0911148958

Bưu điện văn hóa xã Hải Giang

 • Mã bưu điện: 428610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Giang
 • Địa chỉ: Thôn Ninh Mỹ, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 01274421365

Bưu điện văn hóa xã Hải Ninh

 • Mã bưu điện: 428620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Ninh
 • Địa chỉ: Đội 6, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0943283072

Bưu điện văn hóa xã Hải Xuân

 • Mã bưu điện: 428740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Xuân
 • Địa chỉ: Đội 3, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0917921242

Bưu điện văn hóa xã Hải Chính

 • Mã bưu điện: 428770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Chính
 • Địa chỉ: Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0949354091

Bưu điện văn hóa xã Hải Châu

 • Mã bưu điện: 428650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Châu
 • Địa chỉ: Thôn Phú Văn Nam, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0917069588

Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa

 • Mã bưu điện: 428700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Hoà, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 01293164456

Bưu điện văn hóa xã Hải Triều

 • Mã bưu điện: 428720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Triều
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Triều, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0948028660

Bưu điện văn hóa xã Hải Đông

 • Mã bưu điện: 428820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Đông
 • Địa chỉ: Đội 4, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 0943483461

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hải Hậu

 • Mã bưu điện: 428300
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hải Hậu
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: 02283877101

Bưu cục văn phòng Hải Hậu

 • Mã bưu điện: 428208
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Hải Hậu
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu
 • Điện thoại: