Địa chỉ bưu điện tại Châu Thành, Đồng Tháp

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Đồng Tháp: Bưu điện Châu Thành, Bưu điện Nha Mân, Bưu điện Hòa Tân, Bưu điện văn hóa xã An Nhơn, Bưu điện văn hóa xã An Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Tân Nhuận Đông, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Trung, Bưu điện văn hóa xã An Phú Thuận, Bưu điện văn hóa xã Phú Long, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã An Khánh, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân, Đại lý bưu điện Xã An Nhơn, Đại lý bưu điện Đại lý Bưu Điện Phú Hựu, Đại lý bưu điện Xã Phú Long, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành, Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH

Bưu điện Châu Thành

 • Mã bưu điện: 873800
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Thành
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 840002

Bưu điện Nha Mân

 • Mã bưu điện: 873860
 • Bưu cục: Bưu điện Nha Mân
 • Địa chỉ: Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: ‎02773620173

Bưu điện Hòa Tân

 • Mã bưu điện: 873940
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Tân
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773625135

Bưu điện văn hóa xã An Nhơn

 • Mã bưu điện: 873830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Nhơn
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã An Hiệp

 • Mã bưu điện: 873850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773612001

Bưu điện văn hóa xã Tân Nhuận Đông

 • Mã bưu điện: 873870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Nhuận Đông
 • Địa chỉ: Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773621026

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 873886
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Ấp Phú An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773626001

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Trung

 • Mã bưu điện: 873890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Trung
 • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773629001

Bưu điện văn hóa xã An Phú Thuận

 • Mã bưu điện: 873950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773610708

Bưu điện văn hóa xã Phú Long

 • Mã bưu điện: 873905
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Long
 • Địa chỉ: Ấp Phú Hội Xuân, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 618001

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 873910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773623480

Bưu điện văn hóa xã An Khánh

 • Mã bưu điện: 873930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Khánh
 • Địa chỉ: Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773841700

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân

 • Mã bưu điện: 873941
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Quới, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02773625479

Đại lý bưu điện Xã An Nhơn

 • Mã bưu điện: 873845
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Xã An Nhơn
 • Địa chỉ: Sô´795, Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0392159033

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu Điện Phú Hựu

 • Mã bưu điện: 873927
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đại lý Bưu Điện Phú Hựu
 • Địa chỉ: Sô´Ấp Phú Bìn, Ấp Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Xã Phú Long

 • Mã bưu điện: 873907
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Xã Phú Long
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0787931407

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành

 • Mã bưu điện: 873820
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: ‎0277384000202

Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH

 • Mã bưu điện: 873970
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: