Danh sách bưu điện Sông Lô bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, tìm mã bưu điện: Bưu điện Sông Lô, Bưu điện văn hóa xã Bến Then, Bưu điện văn hóa xã Nhạo Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phương Khoan, Bưu điện văn hóa xã Đôn Nhân, Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế, Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo, Bưu điện văn hóa xã Lãng Công, Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu, Bưu điện văn hóa xã Quang Yên, Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu, Bưu điện văn hóa xã Như Thụy, Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch, Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên, Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Đức Bác, Bưu điện văn hóa xã Cao Phong, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Lô, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Lô

Bưu điện Sông Lô

 • Mã bưu điện: 283140
 • Bưu cục: Bưu điện Sông Lô
 • Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 02113828368

Bưu điện văn hóa xã Bến Then

 • Mã bưu điện: 281980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bến Then
 • Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0988320587

Bưu điện văn hóa xã Nhạo Sơn

 • Mã bưu điện: 281970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhạo Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Đèn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0977316091

Bưu điện văn hóa xã Phương Khoan

 • Mã bưu điện: 281990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Khoan
 • Địa chỉ: Thôn Đại Minh, Xã Phương Khoan, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0979780074

Bưu điện văn hóa xã Đôn Nhân

 • Mã bưu điện: 282010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đôn Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0947198558

Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế

 • Mã bưu điện: 281930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quế
 • Địa chỉ: Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0985231359

Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo

 • Mã bưu điện: 282030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Đạo
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo , Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0974588487

Bưu điện văn hóa xã Lãng Công

 • Mã bưu điện: 281940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lãng Công
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công , Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0915965637

Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu

 • Mã bưu điện: 282040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lựu
 • Địa chỉ: Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0911947269

Bưu điện văn hóa xã Quang Yên

 • Mã bưu điện: 281950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Yên
 • Địa chỉ: Thôn Đá Đen, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0978683282

Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu

 • Mã bưu điện: 282070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Lưu
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0963717098

Bưu điện văn hóa xã Như Thụy

 • Mã bưu điện: 282080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Như Thụy
 • Địa chỉ: Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0982615422

Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch

 • Mã bưu điện: 282090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thạch
 • Địa chỉ: Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0978379721

Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên

 • Mã bưu điện: 282100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Yên
 • Địa chỉ: Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0388450220

Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh

 • Mã bưu điện: 282110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0916158192

Bưu điện văn hóa xã Đức Bác

 • Mã bưu điện: 282120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Bác
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0988158995

Bưu điện văn hóa xã Cao Phong

 • Mã bưu điện: 282150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Phong
 • Địa chỉ: Thôn Nông Xanh, Xã Cao Phong, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0979900130

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 281960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Cẩm Bình, Xã Tân Lập, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 0353176126

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Lô

 • Mã bưu điện: 283160
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Lô
 • Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: 02113828368

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Lô

 • Mã bưu điện: 283377
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Lô
 • Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
 • Điện thoại: