Danh sách bưu điện Sơn Động bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang, tìm mã bưu điện: Bưu điện Sơn Động, Bưu điện văn hóa xã An Lập, Bưu điện văn hóa xã Lệ Viễn, Bưu điện văn hóa xã An Lạc, Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hữu Sản, Bưu điện văn hóa xã Giáo Liêm, Bưu điện văn hóa xã Phúc Thắng, Bưu điện văn hóa xã Quế Sơn, Bưu điện văn hóa xã Chiên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đàn, Bưu điện văn hóa xã Yên Định, Bưu điện văn hóa xã An Bá, Bưu điện văn hóa xã Tuấn Đạo, Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Bồng Am, Bưu điện văn hóa xã Thanh Luận, Bưu điện văn hóa xã Đồng Rì, Bưu điện văn hóa xã Long Sơn, Bưu điện văn hóa xã Dương Hưu, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Động, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Động

Bưu điện Sơn Động

 • Mã bưu điện: 232500
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Động
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886124

Bưu điện văn hóa xã An Lập

 • Mã bưu điện: 232520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Lập
 • Địa chỉ: Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886391

Bưu điện văn hóa xã Lệ Viễn

 • Mã bưu điện: 232540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lệ Viễn
 • Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886382

Bưu điện văn hóa xã An Lạc

 • Mã bưu điện: 232560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886471

Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn

 • Mã bưu điện: 232600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886364

Bưu điện văn hóa xã Hữu Sản

 • Mã bưu điện: 232620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Sản
 • Địa chỉ: Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886590

Bưu điện văn hóa xã Giáo Liêm

 • Mã bưu điện: 232640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giáo Liêm
 • Địa chỉ: Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043596614

Bưu điện văn hóa xã Phúc Thắng

 • Mã bưu điện: 232660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043596950

Bưu điện văn hóa xã Quế Sơn

 • Mã bưu điện: 232690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043597015

Bưu điện văn hóa xã Chiên Sơn

 • Mã bưu điện: 232680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886381

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đàn

 • Mã bưu điện: 232710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Đàn
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886155

Bưu điện văn hóa xã Yên Định

 • Mã bưu điện: 232750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Định
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886380

Bưu điện văn hóa xã An Bá

 • Mã bưu điện: 232730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bá
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886390

Bưu điện văn hóa xã Tuấn Đạo

 • Mã bưu điện: 232770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuấn Đạo
 • Địa chỉ: Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043587002

Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 232860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043588402

Bưu điện văn hóa xã Bồng Am

 • Mã bưu điện: 232800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bồng Am
 • Địa chỉ: Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043587013

Bưu điện văn hóa xã Thanh Luận

 • Mã bưu điện: 232850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Luận
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043588403

Bưu điện văn hóa xã Đồng Rì

 • Mã bưu điện: 232856
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Rì
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043588400

Bưu điện văn hóa xã Long Sơn

 • Mã bưu điện: 232810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043586402

Bưu điện văn hóa xã Dương Hưu

 • Mã bưu điện: 232830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Hưu
 • Địa chỉ: Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043586428

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Động

 • Mã bưu điện: 232510
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Động
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại: 02043886124

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 232767
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 232595
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 232898
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 232872
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Động

 • Mã bưu điện: 232511
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Động
 • Địa chỉ: Khu phố An Châu, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN