Danh sách bưu điện Ba Tri bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre, tìm mã bưu điện: Bưu điện Ba Tri, Bưu điện Bảo Thuận, Bưu điện Phước Tuy, Bưu điện Mỹ Chánh, Bưu điện An Ngãi Trung, Bưu điện Tân Thủy, Bưu điện An Thủy, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phú Lễ, Bưu điện văn hóa xã Phú Ngãi, Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Tân Xuân, Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Nhơn, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh, Bưu điện văn hóa xã An Phú Trung, Bưu điện văn hóa xã An Bình Tây, Bưu điện văn hóa xã An Hiệp, Bưu điện văn hóa xã An Ngãi Tây, Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng, Bưu điện văn hóa xã An Đức, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An, Bưu điện văn hóa xã An Hòa Tây, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa, Bưu cục văn phòng VP Ba Tri

Bưu điện Ba Tri

 • Mã bưu điện: 933300
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Tri
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753850002

Bưu điện Bảo Thuận

 • Mã bưu điện: 933330
 • Bưu cục: Bưu điện Bảo Thuận
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753881499

Bưu điện Phước Tuy

 • Mã bưu điện: 933380
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Tuy
 • Địa chỉ: Ấp Phước Thới, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753858899

Bưu điện Mỹ Chánh

 • Mã bưu điện: 933430
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Chánh
 • Địa chỉ: Ấp Cầu Vỹ, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753858499

Bưu điện An Ngãi Trung

 • Mã bưu điện: 933460
 • Bưu cục: Bưu điện An Ngãi Trung
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753857499

Bưu điện Tân Thủy

 • Mã bưu điện: 933550
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thủy
 • Địa chỉ: Ấp Tân Định, Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753780099

Bưu điện An Thủy

 • Mã bưu điện: 933570
 • Bưu cục: Bưu điện An Thủy
 • Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Thuỷ, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753856799

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa

 • Mã bưu điện: 933320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753859450

Bưu điện văn hóa xã Phú Lễ

 • Mã bưu điện: 933340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lễ
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753859000

Bưu điện văn hóa xã Phú Ngãi

 • Mã bưu điện: 933350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Ngãi
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0917997794

Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh

 • Mã bưu điện: 933360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753881400

Bưu điện văn hóa xã Tân Xuân

 • Mã bưu điện: 933390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Xuân
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thanh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0915475813

Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 933404
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0919986347

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Nhơn

 • Mã bưu điện: 933410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Nhơn
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0917997787

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh

 • Mã bưu điện: 933420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0919702909

Bưu điện văn hóa xã An Phú Trung

 • Mã bưu điện: 933470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú Trung
 • Địa chỉ: Ấp An Nhơn, Xã An Phú Trung, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753857858

Bưu điện văn hóa xã An Bình Tây

 • Mã bưu điện: 933450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình Tây
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753899699

Bưu điện văn hóa xã An Hiệp

 • Mã bưu điện: 933480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753859452

Bưu điện văn hóa xã An Ngãi Tây

 • Mã bưu điện: 933500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Ngãi Tây
 • Địa chỉ: Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 01699859658

Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 933510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Mới, Xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0165847963

Bưu điện văn hóa xã An Đức

 • Mã bưu điện: 933520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Đức
 • Địa chỉ: Ấp Giồng Cục, Xã An Đức, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 01649602597

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An

 • Mã bưu điện: 933540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đức Trung, Xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 0917997780

Bưu điện văn hóa xã An Hòa Tây

 • Mã bưu điện: 933560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hòa Tây
 • Địa chỉ: Ấp An Quí, Xã An Hoà Tây, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753859451

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa

 • Mã bưu điện: 933440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hoà, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: 02753858330

Bưu cục văn phòng VP Ba Tri

 • Mã bưu điện: 933313
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Ba Tri
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN