Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Đầm Dơi

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau: Bưu điện Đầm Dơi, Bưu điện Dương Thị Cẩm Vân, Bưu điện Trương Phùng Xuân, Bưu điện Tân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương Nam, Bưu điện văn hóa xã Tân Đức, Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận, Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương Đông, Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương, Bưu điện văn hóa xã Trần Phán, Bưu điện văn hóa xã Tân Duyệt, Bưu điện văn hóa xã Quách Phẩm Bắc, Bưu điện văn hóa xã Quách Phẩm, Bưu điện văn hóa xã Bàu Dừa, Bưu điện văn hóa xã Vàm Đầm, Bưu điện văn hóa xã Tân Trung, Bưu điện văn hóa xã Tân Dân, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chánh, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đầm Dơi

Bưu điện Đầm Dơi

 • Mã bưu điện: 973000
 • Bưu cục: Bưu điện Đầm Dơi
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 02903858300

Bưu điện Dương Thị Cẩm Vân

 • Mã bưu điện: 973001
 • Bưu cục: Bưu điện Dương Thị Cẩm Vân
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 02903857989

Bưu điện Trương Phùng Xuân

 • Mã bưu điện: 973016
 • Bưu cục: Bưu điện Trương Phùng Xuân
 • Địa chỉ: Sô´80, Khóm 5, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại:

Bưu điện Tân Tiến

 • Mã bưu điện: 973180
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Tiến
 • Địa chỉ: Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 02903852002

Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương Nam

 • Mã bưu điện: 973020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương Nam
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thành B, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0916451007

Bưu điện văn hóa xã Tân Đức

 • Mã bưu điện: 973040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Đức
 • Địa chỉ: Ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0942301607

Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận

 • Mã bưu điện: 973061
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 01238290900

Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương Đông

 • Mã bưu điện: 973090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương Đông
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thới B, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 01232698584

Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương

 • Mã bưu điện: 973110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tạ An Khương
 • Địa chỉ: Ấp Tân Điền B, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0914957558

Bưu điện văn hóa xã Trần Phán

 • Mã bưu điện: 973130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trần Phán
 • Địa chỉ: Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0917262111

Bưu điện văn hóa xã Tân Duyệt

 • Mã bưu điện: 973150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Duyệt
 • Địa chỉ: Ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0918631224

Bưu điện văn hóa xã Quách Phẩm Bắc

 • Mã bưu điện: 973212
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quách Phẩm Bắc
 • Địa chỉ: Ấp Cây Kè, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0913866380

Bưu điện văn hóa xã Quách Phẩm

 • Mã bưu điện: 973200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quách Phẩm
 • Địa chỉ: Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 02903850959

Bưu điện văn hóa xã Bàu Dừa

 • Mã bưu điện: 973070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bàu Dừa
 • Địa chỉ: Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0946368403

Bưu điện văn hóa xã Vàm Đầm

 • Mã bưu điện: 973240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vàm Đầm
 • Địa chỉ: Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 01297071727

Bưu điện văn hóa xã Tân Trung

 • Mã bưu điện: 973332
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Trung
 • Địa chỉ: Ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0913556684

Bưu điện văn hóa xã Tân Dân

 • Mã bưu điện: 973315
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Dân
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0945775737

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chánh

 • Mã bưu điện: 973292
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Chánh
 • Địa chỉ: Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại: 0919625001

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đầm Dơi

 • Mã bưu điện: 973017
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đầm Dơi
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN