Bưu điện Thành Phố Cà Mau, Cà Mau

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Thành Phố Cà Mau trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Thành Phố Cà Mau. Bưu điện Cà Mau, Bưu điện Ngô Quyền, Bưu điện Cà Mau, Bưu điện KINH DOANH TIẾP THỊ, Bưu điện KHL Cà Mau, Bưu điện Tân Thành, Bưu điện Phường 7, Bưu điện Nguyễn Tất Thành, Bưu điện Tắc Vân, Bưu điện Lê Hồng Phong, Bưu điện Phường Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành (VHX), Bưu điện văn hóa xã An Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Vàm Ô Rô, Bưu điện văn hóa xã Lý Văn Lâm, Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành, Bưu điện văn hóa xã Định Bình, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Cà Mau, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4, Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân, Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên, Bưu cục văn phòng VP BĐT Cà Mau, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Cà Mau

Bưu điện Cà Mau

 • Mã bưu điện: 970000
 • Bưu cục: Bưu điện Cà Mau
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903836048

Bưu điện Ngô Quyền

 • Mã bưu điện: 971686
 • Bưu cục: Bưu điện Ngô Quyền
 • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903821678

Bưu điện Cà Mau

 • Mã bưu điện: 970900
 • Bưu cục: Bưu điện Cà Mau
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903837605

Bưu điện KINH DOANH TIẾP THỊ

 • Mã bưu điện: 971750
 • Bưu cục: Bưu điện KINH DOANH TIẾP THỊ
 • Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Cà Mau

 • Mã bưu điện: 971760
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Cà Mau
 • Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903831766

Bưu điện Tân Thành

 • Mã bưu điện: 971430
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thành
 • Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903696789

Bưu điện Phường 7

 • Mã bưu điện: 971705
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 7
 • Địa chỉ: Sô´131, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903506199

Bưu điện Nguyễn Tất Thành

 • Mã bưu điện: 971360
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Tất Thành
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903581244

Bưu điện Tắc Vân

 • Mã bưu điện: 971470
 • Bưu cục: Bưu điện Tắc Vân
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903847565

Bưu điện Lê Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 971665
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Hồng Phong
 • Địa chỉ: Sô´07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903566006

Bưu điện Phường Tân Thành

 • Mã bưu điện: 971734
 • Bưu cục: Bưu điện Phường Tân Thành
 • Địa chỉ: Ấp 3, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903826345

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành (VHX)

 • Mã bưu điện: 971151
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành (VHX)
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 0945559932

Bưu điện văn hóa xã An Xuyên

 • Mã bưu điện: 971170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Xuyên
 • Địa chỉ: Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 0944765735

Bưu điện văn hóa xã Vàm Ô Rô

 • Mã bưu điện: 971171
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vàm Ô Rô
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hiệp, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 0913409406

Bưu điện văn hóa xã Lý Văn Lâm

 • Mã bưu điện: 971530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lý Văn Lâm
 • Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903668000

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành

 • Mã bưu điện: 971550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành
 • Địa chỉ: Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903677000

Bưu điện văn hóa xã Định Bình

 • Mã bưu điện: 971570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Bình
 • Địa chỉ: Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903847700

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân

 • Mã bưu điện: 971599
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân
 • Địa chỉ: Ấp Bùng Binh 1, Xã Hoà Tân, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Cà Mau

 • Mã bưu điện: 970100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Cà Mau
 • Địa chỉ: Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại: 02903837614

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1

 • Mã bưu điện: 971685
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1
 • Địa chỉ: Đường Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2

 • Mã bưu điện: 971045
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2
 • Địa chỉ: Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4

 • Mã bưu điện: 971243
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4
 • Địa chỉ: Đường Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân

 • Mã bưu điện: 971601
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân
 • Địa chỉ: Ấp Bùng Binh 1, Xã Hoà Tân, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên

 • Mã bưu điện: 971744
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên
 • Địa chỉ: Xóm 1, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐT Cà Mau

 • Mã bưu điện: 971616
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Cà Mau
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Cà Mau

 • Mã bưu điện: 971617
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Cà Mau
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN