Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Lạng Giang

Danh sách 29 địa chỉ Bưu điện ở Lạng Giang, Bắc Giang: Bưu điện Lạng Giang, Bưu điện Quang Thịnh, Bưu điện Phố Giỏ, Bưu điện Kép, Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng, Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Hương Lạc, Bưu điện văn hóa xã Hương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh, Bưu điện văn hóa xã An Hà, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hòa, Bưu điện văn hóa xã Nông Trường Cam, Bưu điện văn hóa xã Tân Lạc, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hưng, Bưu điện văn hóa xã Đào Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Dương Đức, Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh, Bưu điện văn hóa xã Tiên Lục, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hà, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thái, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hương, Bưu điện văn hóa xã Phi Mô, Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Xương Lâm, Bưu điện văn hóa xã Thái Đào, Bưu điện văn hóa xã Đại Lâm, Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lạng Giang, Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạng Giang

Bưu điện Lạng Giang

 • Mã bưu điện: 234000
 • Bưu cục: Bưu điện Lạng Giang
 • Địa chỉ: Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881301

Bưu điện Quang Thịnh

 • Mã bưu điện: 234170
 • Bưu cục: Bưu điện Quang Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880512

Bưu điện Phố Giỏ

 • Mã bưu điện: 234460
 • Bưu cục: Bưu điện Phố Giỏ
 • Địa chỉ: Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881252

Bưu điện Kép

 • Mã bưu điện: 234570
 • Bưu cục: Bưu điện Kép
 • Địa chỉ: Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880538

Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 234040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881720

Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ

 • Mã bưu điện: 234020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043637725

Bưu điện văn hóa xã Hương Lạc

 • Mã bưu điện: 234110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Lạc
 • Địa chỉ: Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881723

Bưu điện văn hóa xã Hương Sơn

 • Mã bưu điện: 234070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880904

Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh

 • Mã bưu điện: 234150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880901

Bưu điện văn hóa xã An Hà

 • Mã bưu điện: 234190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hà
 • Địa chỉ: Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880500

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hòa

 • Mã bưu điện: 234210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880903

Bưu điện văn hóa xã Nông Trường Cam

 • Mã bưu điện: 234560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nông Trường Cam
 • Địa chỉ: Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880902

Bưu điện văn hóa xã Tân Lạc

 • Mã bưu điện: 234171
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043636636

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hưng

 • Mã bưu điện: 234290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hưng
 • Địa chỉ: Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043880905

Bưu điện văn hóa xã Đào Mỹ

 • Mã bưu điện: 234270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043890601

Bưu điện văn hóa xã Dương Đức

 • Mã bưu điện: 234330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Đức
 • Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881724

Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh

 • Mã bưu điện: 234230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881805

Bưu điện văn hóa xã Tiên Lục

 • Mã bưu điện: 234250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Lục
 • Địa chỉ: Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043890600

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hà

 • Mã bưu điện: 234310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hà
 • Địa chỉ: Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043890501

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thái

 • Mã bưu điện: 234380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thái
 • Địa chỉ: Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881722

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hương

 • Mã bưu điện: 234440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hương
 • Địa chỉ: Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881806

Bưu điện văn hóa xã Phi Mô

 • Mã bưu điện: 234360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phi Mô
 • Địa chỉ: Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881721

Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn

 • Mã bưu điện: 234473
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02403838600

Bưu điện văn hóa xã Xương Lâm

 • Mã bưu điện: 234400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xương Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881726

Bưu điện văn hóa xã Thái Đào

 • Mã bưu điện: 234500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Đào
 • Địa chỉ: Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043836200

Bưu điện văn hóa xã Đại Lâm

 • Mã bưu điện: 234480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Lâm
 • Địa chỉ: Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043836201

Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi

 • Mã bưu điện: 234011
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi
 • Địa chỉ: Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lạng Giang

 • Mã bưu điện: 234010
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lạng Giang
 • Địa chỉ: Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại: 02043881301

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạng Giang

 • Mã bưu điện: 234012
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạng Giang
 • Địa chỉ: Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN