Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Chi Lăng

Danh sách 24 địa chỉ Bưu điện ở Chi Lăng, Lạng Sơn: Bưu điện Chi Lăng, Bưu điện Đồng Bành, Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý, Bưu điện văn hóa xã Thượng Cường, Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc, Bưu điện văn hóa xã Mai Sao, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Bằng Mạc, Bưu điện văn hóa xã Bằng Hữu, Bưu điện văn hóa xã Vạn Linh, Bưu điện văn hóa xã Quang Lang, Bưu điện văn hóa xã Quan Sơn, Bưu điện văn hóa xã Y Tịch, Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng, Bưu điện văn hóa xã Sông Hóa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chi Lăng, Hòm thư Công cộng Lâm Sơn, Hòm thư Công cộng Liên Sơn, Hòm thư Công cộng Bắc Thủy, Hòm thư Công cộng Vân Thủy, Hòm thư Công cộng Chiến thắng, Hòm thư Công cộng Vân An, Hòm thư Công cộng Hữu Kiên, Bưu cục văn phòng VP BĐH Chi Lăng

Bưu điện Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 245600
 • Bưu cục: Bưu điện Chi Lăng
 • Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820209

Bưu điện Đồng Bành

 • Mã bưu điện: 245940
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Bành
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Bành, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053824200

Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý

 • Mã bưu điện: 245660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý
 • Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820313

Bưu điện văn hóa xã Thượng Cường

 • Mã bưu điện: 245740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cường
 • Địa chỉ: Thôn Làng Nong, Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820201

Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc

 • Mã bưu điện: 245780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Làng Mỏ, Xóm Mỏ Tạo, Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820129

Bưu điện văn hóa xã Mai Sao

 • Mã bưu điện: 245760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Sao
 • Địa chỉ: Thôn Lạng Nắc, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820661

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 245800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
 • Địa chỉ: Thôn Pa Làng, Xã Hoà Bình, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820327

Bưu điện văn hóa xã Bằng Mạc

 • Mã bưu điện: 245820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Mạc
 • Địa chỉ: Thôn Nà Pe, Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820669

Bưu điện văn hóa xã Bằng Hữu

 • Mã bưu điện: 245840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Hữu
 • Địa chỉ: Thôn Thồng Noọc, Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053723215

Bưu điện văn hóa xã Vạn Linh

 • Mã bưu điện: 245860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Linh
 • Địa chỉ: Thôn Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820553

Bưu điện văn hóa xã Quang Lang

 • Mã bưu điện: 245900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Lang
 • Địa chỉ: Thôn Than Muội, Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053821586

Bưu điện văn hóa xã Quan Sơn

 • Mã bưu điện: 245960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quan Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Pắc Phèng, Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053821584

Bưu điện văn hóa xã Y Tịch

 • Mã bưu điện: 245899
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Y Tịch
 • Địa chỉ: Thôn Giáp Thượng 2, Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053821998

Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 245920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Ga, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053824073

Bưu điện văn hóa xã Sông Hóa

 • Mã bưu điện: 245941
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Hóa
 • Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053824293

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 245630
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chi Lăng
 • Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820209

Hòm thư Công cộng Lâm Sơn

 • Mã bưu điện: 245646
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lâm Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Làng Bu 2, Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Liên Sơn

 • Mã bưu điện: 245653
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Liên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bản Lăm, Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bắc Thủy

 • Mã bưu điện: 245686
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bắc Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Tồng Cút, Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Vân Thủy

 • Mã bưu điện: 245696
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vân Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Nà Pất, Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Chiến thắng

 • Mã bưu điện: 245709
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chiến thắng
 • Địa chỉ: Thôn Ba Làng Thành, Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Vân An

 • Mã bưu điện: 245734
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vân An
 • Địa chỉ: Thôn Làng Giông, Xã Vân An, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hữu Kiên

 • Mã bưu điện: 245989
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hữu Kiên
 • Địa chỉ: Thôn Co Hương, Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 245627
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chi Lăng
 • Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: 02053820209