Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Buôn Hồ

Danh sách 9 địa chỉ Bưu điện ở Buôn Hồ, Đắk Lăk: Bưu điện Thị Xã Buôn Hồ, Bưu điện văn hóa xã Ea Drông, Bưu điện văn hóa xã Ea Blang, Bưu điện văn hóa xã Đoàn Kết, Bưu điện văn hóa xã Hà Lan, Bưu điện văn hóa xã Ea Siên, Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận, Bưu điện văn hóa xã Cư Bao, Bưu cục văn phòng BĐ TX Buôn Hồ

Bưu điện Thị Xã Buôn Hồ

 • Mã bưu điện: 634700
 • Bưu cục: Bưu điện Thị Xã Buôn Hồ
 • Địa chỉ: Sô´458, Đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3872102

Bưu điện văn hóa xã Ea Drông

 • Mã bưu điện: 634950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Drông
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 871989

Bưu điện văn hóa xã Ea Blang

 • Mã bưu điện: 634920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Blang
 • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3871987

Bưu điện văn hóa xã Đoàn Kết

 • Mã bưu điện: 634900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoàn Kết
 • Địa chỉ: Thôn Nhơn Bình 1, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3870755

Bưu điện văn hóa xã Hà Lan

 • Mã bưu điện: 634980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lan
 • Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3573800

Bưu điện văn hóa xã Ea Siên

 • Mã bưu điện: 635000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Siên
 • Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3578505

Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận

 • Mã bưu điện: 635030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thuận
 • Địa chỉ: Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3536119

Bưu điện văn hóa xã Cư Bao

 • Mã bưu điện: 635070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Bao
 • Địa chỉ: Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: 0262 3563555

Bưu cục văn phòng BĐ TX Buôn Hồ

 • Mã bưu điện: 638418
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ TX Buôn Hồ
 • Địa chỉ: Sô´458, Đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ
 • Điện thoại: