Đại lý bưu điện Mỹ Phước 2

  • Mã bưu điện: 825502
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Mỹ Phước 2
  • Địa chỉ: Sô´N1, Đường D10 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
  • Điện thoại: 0917661066