Bưu điện HCC Bàu Bàng

  • Mã bưu điện: 823256
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Bàu Bàng
  • Địa chỉ: Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
  • Điện thoại: 02743563999