Đại lý bưu điện Đông Ba

  • Mã bưu điện: 824113
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông Ba
  • Địa chỉ: Sô´97, Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: