Đại lý bưu điện Chợ Phường 10

  • Mã bưu điện: 793733
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Phường 10
  • Địa chỉ: Sô´566, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 840899