Đại lý bưu điện Bình Hòa 4

  • Mã bưu điện: 824117
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Hòa 4
  • Địa chỉ: Sô´16B/3, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 0977926631